Home

Een gesprek met de steen

Mijn manier van beeldhouwen kan ik het best omschrijven als “een gesprek met de steen” .

Ik laat me inspireren door de vormen , lijnen, kwetsuren die reeds aanwezig zijn. Door alleen maar met de hand te werken, zonder elektrische of pneumatische  werktuigen, ontstaat een langzaam proces, een gesprek met de steen. In die ruimte, die dialoog, gaat wat er in mij leeft een uiting vinden in de mogelijkheden en de beperkingen die de steen mij oplegt.  Wat eerst een breuklijn was, wordt een idee, een aanzet, het toetsen van het idee met hamer en beitel in de steen wordt het werkproces, met weer nieuwe beperkingen, weer nieuwe mogelijkheden, en zo wordt de volgende stap gezet.

Het eindresultaat is dan ook de weerslag van een lang en intensief gesprek, een stukje vallen en opstaan. Door het handmatig werken geef ik respect en tijd/ruimte aan de steen zelf, zo ontstaan er volgens mij telkens weer unieke werken.

 

Rafaël M.M. Timmermans

Contact

Rafaël M.M. Timmermans

stokstraat 26   3545 Loksbergen

galerierafael@gmail.com

0478 718 730